سوال دارید؟

09147071720

آدرس ما

اردبیل

سیب زمینی رقم جاوید

آخرین محصولات

اردبیل

info@artapotato.com

09147071720

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

سیب زمینی رقم جاوید
576
1400-12-04
بازرگانی آرتا

مشخصات محصول

نام: سیب زمینی رقم جاوید

نوع مصرف توصیه شده: تازه خوری

طول دوره رشد و نمو: نیمه دیررس

۰۹۱۴۷۰۷۱۷۲۰ جهت خرید باما در ارتباط باشید

طول دوره رشد و نمو: نیمه دیررس

شکل غده: تخم مرغی مایل به گرد

رنگ پوست: زرد

رنگ گوشت غده: زرد روشن

ارتفاع: پابلند

رنگ گل: سفید

عمق چشم: سطحی

واکنش به ویروس های A و Y: مقاوم

 

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت به ارقام شاهد در کشت بهاره در کرج %21، اردبیل %5، خراسان رضوی %45، همدان %28، اصفهان %12 و به طور میانگین در کلیه مکان ها %22 و در کشت پاییزه، در بهبهان %21، رامهرمز %78، گرگان %20 و جیرفت %23 و به طور میانگین در کلیه مکان ها %35 افزایش عملکرد داشت. این رقم دارای صفاتی مانند رنگ گوشت زرد روشن، رنگ پوست زرد، شکل غده تخم مرغی مایل به گرد، رنگ سرخ شده شفاف، خوش طعم، چشم غده سطحی، سیاه شدن جزئی گوشت غده، عدم زنگ داخلی و حفره ای شدن غده، نداشتن شکاف های رشد، دوره خواب 45 روزه، دوره رشد 122 روزه، زمان رسیدگی متوسط دیررس، مقاوم به دو ویروس PVYNTNو PVA و بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی و نیمه مقاوم به بیماری های رایزوکتونیا و اسکب باکتریایی می باشد. براساس نتایج به دست آمده طی 12 سال تحقیق، رقم جاوید مناسب برای مصرف تازه خوری و جهت کشت در مناطقی با کشت بهاره و پاییزه در کشور معرفی شد.